DIRECTIA UTILITATI PUBLICE

 

Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti

Scurta informare

 

Scopul esential al prezentului regulament  este acela de  crestere  calitativa a serviciilor de apa si canalizare furnizate cetatenilor municipiului Bucuresti, de armonizare  a relatiilor dintre operator si utilizatori,  precum si de satisfacere a  nevoiilor de consum  la un tarif cat  mai mic si  accesibil tuturor utilizatorilor.

     Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor de  apa si de canalizare din municipiul Bucuresti, cuprinde  reglementari din regulamentele aprobate prin HCGMB. 108/1997 si HCGMB. 109/1997, precum  si  reglementari  noi, ce rezulta din prevederile Contractului de Concesiune  si din actele  normative emise de autoritatile centrale, ulterior anului 1997 si anume :  Legea nr. 326/2001, legea serviciilor publice de gospodarie comunala,  HG.  nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate,  OG. nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice  de alimentare cu  apa si de canalizare, aprobata prin Lege nr.634/2002 si  HG. nr.1591/2002  pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

            Cele mai importante reglemntari aduse fata de HCGMB nr.108 si 109/1997 , in scopul cresterii gradului de satisfacere a populatiei sunt :

            -stabilirea serviciilor ce trebuie realizate de catre operator ;

            -precizarea nivelelor de serviciu care trebuie atinse si mentinute de operator ;

            -reglementarea modului de realizare a investitiilor in sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare, in vederea imbunatatirii eficientei folosirii fondurilor publice si private ; 

            -reglementrea modului de functionare a retelelor publice,  precum si cel al retelelor interioare de alimentare cu apa si de canalizare ;

            -creerea posibilitatii realizarii bransamentelor/racordurilor  de catre viitorii utilizatori, nu numai cu SC APA NOVA Bucuresti SA, ci si   cu alti  agenti economici specializati si alesi de acestia dupa negocierea prealabila a pretului ;

            -precizarea drepturilor si obligatiilor operatorului si utilizatorilor ;

            - incheierea directa a contractelor cu SC APA NOVA Bucuresti SA  pe  apartamente  sau pe scari  (propietarii de apartamente sau  asociatiile de propietari constituite pe scari de blocuri vor putea, pentru prima data, sa plateasca apa rece si canalizarea direct la  SC APA NOVA Bucuresti SA).

     Prevederile regulamentului  se  aplica serviciilor de apa si de canalizare in municipiul Bucuresti,  stabilesc cadrul juridic unitar privind organizarea si functionarea serviciilor de apa si de canalizare,  definesc modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea si utilizarea serviciilor de apa si de canalizare precum  si relatiile dintre operator si utilizatori, de asa maniera, incat populatia sa se bucure de servicii de apa si canalizare la standarde europene si internationale.

 

       Proiect CGMB privind regulamentul  de bransare si utilizare a sistemului de alimentare cu apa si regulamentul de racordare si utilizarea sistemului de canalizare din municipiul Bucuresti

      

       Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti